عارفان: مرحوم حاج آقا رحیم شمس نشلجی(امامی الحسینی)

فعالیتهایش قبل از انقلاب علیه رژیم شاهنشاهی چشمگیر بود و داستانهایی از تهران و محلات در مورد روبرویی با ساواک را برای فرزندان خود تعریف کرده است. وی با ظالم مدتها ی زیادی مبارزه کرد و مانند جدش امیر المومنین علی(ع) صبر نمود و عاقبت در این راه جان خود را بر طبق اخلاص گذاشت.
ایشان روز چهار شنبه  27 بهمن 1349 مطابق با اول محرم دار فانی را وداع گفتند.
اشعاری به زبان عربی توسط آیت ا.. صبوری (ره)در وصف ایشان سروده شده که بر روی سنگ قبر ایشان واقع در تکیه ی امام حسین (ع) حک گردیده است. این اشعار به شرح زیر است:
والکهف وا اسفا من فقد سیدنا                      عبدالرحیم المسمی شمس قریتنا
کانت له الح  مدالعلیا با جمعها                       آثاره الخیــر الحمــام شــاهـدها
مازال فی الله واخلاص یرشدنا                        یــجـــربــه بالاسلام غفـــرنــــا
ارخـت فــی المحــرم بلطفــه                         عبـــد الرحیــــم مونــد بضیـف

/ 1 نظر / 17 بازدید
دوست

سلام لطف کنید زندگی نامه غلامعباس احسانی نشلجی را مرقوم فرمایید.