کم آبی پایان تایستان در روستای نشلج

یکی از مهمترین مشکلات روستای نشلج در چندین سال اخیر کمبود آب آشامیدنی بوده است.اما امسال نسبت به سالهای گذشته و با تدبیر مسئولین مربوطه اعم از شورای اسلامی و دهیاری محترم و صرفه جویی مناسب از طرف اهالی روستا این معضل بسیار کم خود را نشان داد.

ولی این مشکل بار دیگر خود را به رخ کشیده و در هفته گذشته اهالی فقط دو روز از آب آشامیدنی استفاده کرده اند و در باقی روزها آب قطع بوده است.

امیدواریم با توجه به فرارسیدن مهرماه و آغاز سال تحصیلی مسئولین مربوطه در حل سریع این مشکل اقدام نمایند.

/ 0 نظر / 21 بازدید