خاطره ای از جانباز سید محمد حسینی مقدم

بیوگرافی ایشان:
آقای سید محمد حسینی مقدم متولد سال 1307 در روستای نشلج هستند.مدت 57 ماه در جبهه های جنگ حضور داشته و حاصل آن 25 درصد جانبازی می باشد.شغل فعلی ایشان کشاورزی است.

خاطره و چگونگی جانبازی از زبان خودش:
اوایل جنگ در یگان دریایی لشگرامام حسین(ع) درقسمت های تدارکات و قایقرانی 3 ماه مشغول بودم .دو مرتبه مجروح شده ام ، ترکشهای زیادی در بدن دارم که ترکش دردست را در تهران و  در سر را  اصفهان در آوردند و بقیه ترکشها به علت نزدیک بودن به رگهای عصبی قابلیت خروج را نداشته و احتمال فلج شدن وجود داشت. درعملیات بدر حدود 20 هزارنفر بودیم که درعملیاتی غافلگیر کننده از طرف دشمن محاصره شدیم.
آتش دشمن بسیار زیاد بود ، در اینجا بود که آقای غلام نیک بخت مجروح شد ، تعداد 5 مجروح راداخل یک بلم نموده و حدود 3 کیلومتر پارو زدیم تابه قایقهای موتوری رسیدیم و با آنها به شط علی  رفتیم . آنجا مجروحان را به اهوازفرستاده ومجددا به خط مقدم برگشتم.
درراه بلم ما مورد اصابت موشک هواپیمای دشمن قرارگرفته وتعداد 11 نفردر بین ما شهید شدند.
در این بین من هم مجروح شده به علت تکمیل بودن ظرفیت بیمارستانها به کاشان منتقل شدم.

/ 0 نظر / 18 بازدید