هدفمند سازی یارانه ها و کیفیت نان نشلج

با اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها، نانوایی امام حسن (ع) روستای نشلج در اقدامی جالب با کنار گذاشتن دستگاههای ماشینی، نان لواش را با کیفیتی در حد مطلوب نسبت به گذشته در اختیار اهالی می گذارد.

این اقدام با استقبال قابل توجه اهالی نیز مواجه شده است.

شنیده ها حاکی از این است که نانوایی امام حسین (ع) هم با ارائه نان با قیمت ٨٠ تومان قصد جلب مشتری بیشتر به سوی خود را دارد.

/ 0 نظر / 33 بازدید