گاز روستای نشلج برای 24 ساعت قطع شد

روستای نشلج نزدیک به 2 سال پیش ازنعمت گاز برخوردار شد که این مسئله باعث ایجاد موجی از خوشحالی شد و سبب شد تا مردم وسایل گرمایش نفتی خود را یا به کم ترین بها فروختند و یا در گوشه ای نهادند .

اما دیروز گاز روستا به مدت 24 ساعت قطع شد و احتمالا امروز هم اهالی با قطعی گاز مواجه باشند.

علت قطع گاز ، تعویض قسمتی از لوله اصلی گاز در ورودی روستا اعلام شده است.

البته این قطعی با اطلاع رسانی مناسب به اهالی اعلام شده بود.

/ 0 نظر / 16 بازدید