پیشوازی از ماه خون و اعلام نظافت عمومی روستا

محرم ماهی است که عدالت در مقابل ظلم و حق در مقابل باطل قیام کرده ، و به اثبات رسانده است که در طول تاریخ ، همیشه حق بر باطل پیروز شده است.

و فرا رسید...

ماه خون و عزا ... محرم

همه ی اهالی خود را برای این ماه آماده می کنند.اما در این بین با اقدامی جدید در روستا، با توجه به جلسه شورای هماهنگی فرهنگی روستای نشلج، دوشنبه ١۵ آذر روز نظافت عمومی برای پیشواز از این ماه تعیین شد.

به امید حضور حداکثری اهالی در این طرح ...

/ 0 نظر / 19 بازدید