علت عدم فعالیت کتابخانه روستای نشلج چیست؟

کتابخانه روستای نشلج با قدمتی حداقل 10 ساله هیچ فعالیتی ندارد.
این کتابخانه تقریبا از ابتدای تابستان تا کنون تعطیل گردیده است. از مسئولین و مطلعین علت تعطیلی را جویا شدیم گفتند نیروی انسانی نداریم!!!
فعالیت چندین نهاد و کانون فرهنگی و استفاده از جوانان جویای نام و صاحب نظر در آنها، به نظر این سخن مسئولین را بهانه ای بیش نمی نمایاند.
با توجه به جمعیت جوان و جویای علم در روستا، به جای برگزاری مسابقات کتاب و کتابخوانی و ترقیب این نیروی بالقوه، باید در آینده نزدیک شاهد افول و عدم شکوفایی استعداد های روستا باشیم.
مسئولین مرتبط لطفا برای این مشکل چاره ای مناسب بیاندیشید...

/ 1 نظر / 17 بازدید