عارفان: مرحوم میر محمدعلی امامی الحسینی(شمس)

کرامات :

ایشان در محله خانقاه مسکن داشته است ولی بعضی از شبها برای مناجات به قبرستان پالیز می آمده است ،همسرش که زنی ساده بوده است به ایشان شک نموده و مخفیانه در تاریکی شب به دنبال او می رود و میر را با افرادی که نور از چهره شان ساطع می شد، می بیند ، عده ای خاصی از مردم نیز شب هنگام به بیرون آمده و اسرار میر فاش می گردد.

میر محمد علی به همسرش می گوید : چرا مزاحم شده ای؟ تو دیگر مرا نمی بینی

 کرامتی دیگر

 حاج حسینعلی ثابتی  از پدرش نقل کرده: شب 11 محرم که روضه تمام شد ،من بیخوابی بسرم زد بطرف حسینیه روانه شدم دیدم که حسینیه روشن است  عده ای زیادی بودند که چهره نورانی داشتند من وارد شدم  و میرمحمد علی را دیدم  که نور از چهره اش ساطع گشته بود و فقط وی را شناختم  و مابقی را نشناختم،  اما چون رازش فاش گشت ایشان بعد ازاقامه نماز صبح در مسجد جامع اورگز سر به سجده گذاشته وجان به جان آفرین تسلیم می نماید .       
اکنون بعد از 150 سال هنوز قبرش در آن روستا معروف به سیدطی الارض نشلجی مورد توجه خاص وعام بوده  وبرای مردم آن روستا موجب خیر و برکت می باشد .

 

لازم به ذکر است این مطلب برگرفته از ماهنامه العباس ،متعلق به کانون العباس روستای نشلج است و با کمی ویرایش در اختیار شما قرار می گیرد.

/ 0 نظر / 16 بازدید