شهید خدابخش نوروزی

وصیت نامه شهید نوروزی
پروردگارا تو مکان مرا می بینی، کلام مرا می شنوی وتضرع و پناه آوردنم را به سوی خود شاهدی. وای خدای بزرگ حال پریشانم بر تو پنهان نیست؛ تو را بجان حسین (ع) مرا به راه حسین(ع) و هدف حسین(ع) راهنما باش.
 بار خدایا تو را به این ماه عزیز و پر برکت و این شهر رمضان قسم می دهم  که مرا از بندگان عاشق به راه حقیقت قرار بده ؛همانگونه که حسین(ع) را عاشق این راه کردی و پروانه وار گرد این شمع گشت تا شربت شهادت نوشید.
بار خدایا رهبر عزیز انقلاب را برای میهن تا فرج امام زمان (عج) محفوظ بدار و به آن مرد بزرگ طول عمر عطا فرما.
بارخدایا مخواه که دشمنان بر ما پیروز شوند؛ آنها  برای نابودی دین تو و راه حسین (ع) کمر بسته اند تو ما را یاری فرما که آنها را شکست دهیم و راه امام حسین(ع) را ادامه دهیم.
پدر و مادر عزیزم یاسر، سمیه وعمار را می شناسید؛ اگر توانستید یاسر و سمیه وار زندگی کنید و از خدا بخواهید که فرزندانتان عمار وار و کلثوم وار زندگی کنند.
 برادر عزیزم می دانی که چرا حسین در این راه بزرگ شهید شده ، پس بکوش که حسین وار زندگی کنی .
در پایان به تمام خویشاوندان سلام برسانید و امیدوارم از یاران باوفای امام زمان(عج) باشم.به امید پیروزی حق بر باطل

/ 0 نظر / 36 بازدید