روزی که نان در روستای نشلج یافت نشد؟

بعد از 45 دقیقه معطلی در مدخل بالاخره تاکسی خطی با سه مسافر رسید.
سوار شدم و نگاهی به عقب برای عرض ارادت، نگاهم به دستانشان افتاد همگی نان در دست داشتند.
گفتم: چه خبر است که همه نان گرفته اید؟
گفتند: نانی امروز در نشلج یافت نمی شود.
علت را جویا شدم و فهمیدیم روز تعطیلی نانوایی امام حسین (ع) است و نانوایی امام حسن (ع) هم به علت پایان قرارداد و تخلف بسته است.
با خودم گفتم خوب است این همه مشکل در روستا داشتیم نانوایی را هم به آن اضافه می کنیم.

/ 0 نظر / 16 بازدید