روستای نشلج شاهد سه سرقت در یک هفته!!! + توصیه های پلیس

در طی هفته گذشته سه سرقت در روستای نشلج رخ داده که باعث نگرانی اهالی شده است. با توجه به نادر بودن این مسئله در روستا به نظر می رسد اهالی نسبت به رعایت توصیه های ایمنی کم توجه شده اند.به همین علت توصیه های پلیس برای پیشگیری از سرقت منازل را در ذیل یادآور می شویم:

1- از خالی گذاشتن منزل حدامکان خودداری شود.
2- مقابل کلیه پنجره ها، نورگیر، پاسیو و روی دیوارهای کوتاه حفاظ مقاوم و مطمئن نصب کنید.
3- درب راهرو و پشت بام را با حفاظ نرده ای ایمن نمایید.
4- نسبت به تعویض قفل هایی که کلید یدکی آنها گم شده و یا برای مدتی در اختیار دیگران بوده سریعاً اقدام نمایید.
5- در صورت خروج از منزل، تنها به بستن در خروجی منزل اکتفا نکرده و کلیه درهای داخل منزل را قفل نموده تا فرصت جستجو و راه نفوذ از سارقان سلب شود.
6- در صورت تغییر مکان حتماً قفل های در اصلی منزل جدید را تعویض نمایید.
7- کلید منزل خود را در دسترس افراد غیر مطمئن قرار ندهید.
8- از ورود افراد ناشناس تحت عنوان فالگیر، رمال و متکدی به داخل منزل جلوگیری نمایید.
9- در صورتی که بیرون منزل شما فاقد روشنایی می باشد، با نصب لامپ در سر در منزل روشنایی محل را تامین نمایید.
10- به هیچ عنوان برای شناسایی افراد اقدام به باز کردن در منزل ننموده و این مورد را به فرزندان خردسال خود آموزش دهید.
11- اگر خانه های اطراف شما خالی از سکنه است یا در مجاورت آنها مشغول ساختمان سازی هستند لازم است که از منزل خود مراقبت بیشتری به عمل آورید.
12- از انداختن فرش هنگام شستشو روی دیوارها و پشت بام خودداری نمایید.
13- از قرار دادن کلید در محل هایی مانند زیر جاکفشی و سایر محل های قابل دسترسی خودداری نمایید.
14- از نشان دادن محل نگهداری وجه نقد و طلا و جواهرات و اشیاء با ارزش و گرانبها به همسایگان و کسانیکه مورد اعتماد نیستند و همچنین از نگهداری آنها به صورت یک جا خودداری نمایید.
15- از قرار دادن نردبان و چارپایه و نظایر آنها در کنار دیوارها خودداری نمایید.
16- در مواقع خالی بودن منزل از روشن گذاشتن چراغ یک اتاق به مدت طولانی و مستمر و حتی المقدور از همسایگان و آشنایان مورد اطمینان بخواهید که روشنایی داخل خانه را در هنگام شب تغییر دهند.
17- در صورت مسافرت، اشیاء قیمتی خود را به اقوام مورد اطمینان خود بسپارید.
18- قبل از خروج الزامیست به بسته بودن در ورودی پشت بام اطمینان حال نموده و از قسمت های مختلف منزل سرکشی به عمل آورید این اقدامات را شبها قبل از خوابیدن نیز انجام دهید.
19- در تابستان سعی کنید در و پنجره هایی را که فاقد حفظا هستند بسته نگهدارید.
20- هنگامی که به مسافرت می روید همسایگان مورد اطمینان را در جریان قرار داده تا مراقب منزلتان باشند.
21- اگر از سیستم دزدگیر برقی استفاده می کنید به طور مرتب آن را کنترل کرده معایبش را بر طرف نمایید و هنگام خروج از منزل کلید آن را باز نمایید.
22- از میزان دارایی و اموال موجود در منزل نزد افراد بیگانه صحبت نکنید.
23- معاشرین فرزندان خود را قبل از تردد به منزلتان مورد شناسایی دقیق قرار دهید.
24- برای در ورودی منزل از قفل های مطمئن استفاده نمایید.

/ 0 نظر / 24 بازدید